RehabilitáciaPri neurologických ochoreniach sa často vyskytujú rôzne druhy parézie (vysoký alebo nízky svalový tonus, porucha rovnováhy a pod.). Pri rôznych formách rehabilitácie odporúčame zároveň podávať aminokyselinové preparáty, ktoré zrýchľujú účinnosť rehabilitácie.

Môžete sa prihlásiť na bezplatnú online konzultáciu s neurológom, klinickým genetikom, pediatrom - stačí prejsť na odkaz. Počas konzultácie sa dozviete, či Vám alebo Vášmu dieťaťu môžu aminokyseliny pomôcť, potom bude pre Vás vypracovaná individuálna schéma podávania aminokyselinových komplexov, ktoré môžete neskôr dostať poštou. 

Aminokyselinová liečba ponúka komplexné riešenie neurologického ochorenia. V mieste príčiny – v centrálnom nervovom systéme stimuluje neurogenézu, aktivuje spiace nervové bunky a využitie vlastných rezerv organizmu, a tým obnovenie alebo zlepšenie deficitu postihnutej funkcie organizmu. Zasahuje tak nielen pri postihnutí pohybového aparátu, ale pomáha aj pri mentálnej retardácii, poruchách intelektu, vnímania a reči. Aminokyselinové komplexy následkom svojho pôsobenia zefektívňujú rehabilitačný prístup, pri liečbe patológie pohybového aparátu tak možno dosiahnuť výborné výsledky. Rehabilitácia pri podávaní aminokyselinových komplexov prispieva k intenzívnejšej stimulácii neurogenézy v centrálnom nervovom systéme, a tým aj k rýchlejšej a účinnejšej obnove pohybovej funkcie stimulovanej aminokyselinami.

Súčasný lekársky prístup pri týchto závažných neurologických ochoreniach sa vzhľadom na obmedzené možnosti ovplyvniť príčinu choroby (poškodenie nervových tkanív, nervových buniek) súčasnou dostupnou farmakoterapiou sústreďuje na zlepšenie stavu pohybového aparátu postihnutého pomocou rehabilitácie a rôznych rehabilitačných prístupov.  

Aké liečebné postupy rehabilitácia zahŕňa?
V súčasnosti zahŕňa mnoho liečebných postupov, z ktorých základná je fyzioterapia – cvičenie pacienta pod odborným vedením lekára a zdravotníckeho personálu. Okrem fyzioterapie rehabilitácia zahŕňa masáže, elektroliečbu, vodoliečbu, liečbu pomocou lasera, reflexnú terapiu a akupunktúru – zvolené postupy pri rehabilitácii závisia od rozhodnutia lekára a možností daného zdravotníckeho zariadenia špecializovaného na rehabilitáciu. Rehabilitácia sa však zameriava iba na pohybové ústrojenstvo, na schopnosť obnovenia alebo na zlepšenie fungovania pohybových funkcií, a tým umožnenia bežných životných aktivít postihnutého. Rehabilitácia však neovplyvňuje podstatu ochorenia – poškodenie centrálneho systému, preto sú výsledky rehabilitačného liečebného prístupu iba obmedzené.                            

Súčasný lekársky prístup so zameraním na rehabilitáciu nemôže ovplyvniť ďalšie postihnutie pri neurologických ochoreniach – poruchu intelektu, vnímania, reči, zraku, koordinácie pohybu a ďalšie postihnutia. Aminokyselinová liečba ponúka komplexné riešenie neurologického ochorenia. V mieste príčiny – v centrálnom nervovom systéme stimuluje neurogenézu, aktivuje spiace nervové bunky a využitie vlastných rezerv organizmu, a tým obnovenie alebo zlepšenie deficitu postihnutej funkcie organizmu. Zasahuje tak nielen pri postihnutí pohybového aparátu, ale  pomáha aj pri mentálnej retardácii, poruchách intelektu, vnímania a reči.

Aminokyselinové komplexy následkom svojho pôsobenia zefektívňujú rehabilitačný prístup, pri liečbe patológie pohybového aparátu tak možno dosiahnuť výborné výsledky. Rehabilitácia pri podávaní aminokyselinových komplexov prispieva k intenzívnejšej stimulácii neurogenézy v centrálnom nervovom systéme, a tým aj k rýchlejšej a účinnejšej obnove pohybovej funkcie stimulovanej aminokyselinami.     

V akých prípadoch má rehabilitácia zmysel?                 
Príkladom ochorenia, pri ktorom má rehabilitácia zásadný význam, je detská mozgová obrna (DMO), ktorá je charakterizovaná poruchou pohyblivosti a poruchami mentálneho vývoja a komunikácie, zmyslovými poruchami a zvýšenou epileptickou aktivitou. Detská mozgová obrna (DMO) je cca u 70 % chorých sprevádzaná vývojovo podmienenými poruchami intelektu ‒ mentálnou retardáciou. Mentálna retardácia je najčastejší a zároveň najzávažnejší priťažujúci faktor DMO. Prejavuje sa okrem porúch učenia, komunikácie a socializácie aj tým, že v rôznej miere ‒ v závislosti od mentálneho deficitu ‒ spomaľuje vývoj lokomócie a vertikalizácie a obmedzuje alebo znemožňuje pohybovú aktivitu postihnutého.

Základom súčasnej liečby DMO je fyzioterapia (rehabilitačné cvičenie), ktorá sa zameriava na lokomóciu a vertikalizáciu chorého, na postihnutie jednotlivých svalových skupín a väzivového aparátu postihnutých spasticitou alebo hypotóniou. U nás je najrozšírenejšia tzv. Vojtova metóda, ale nezriedka sa využívajú aj prvky fyzioterapeutických škôl s iným rehabilitačným prístupom. Rehabilitačná liečba DMO by mala byť prísne individualizovaná a vychádzať z porozumenia patofyziológie poruchy pohyblivosti. Rehabilitácia pri detskej mozgovej obrne je ťažký, komplikovaný a dlhodobý liečebný prístup vyžadujúci veľké úsilie zo strany rodiny postihnutého dieťaťa, pri ktorom výsledky rehabilitačnej liečby nezodpovedajú očakávaniam.   

Perinatálna encefalopatia v novorodeneckom období je ďalším príkladom postihnutia s dôležitou úlohou rehabilitácie v liečebnom prístupe. Vzniká poškodením CNS v období pred pôrodom, počas pôrodu alebo krátko po ňom. V ďalšom vývoji vedie k vývoju DMO, epilepsie, hydrocephalu a oligofrénie. Liečbe aminokyselinami svojím mechanizmom pôsobenia do značnej miery kompenzuje patológie vzniknuté v perinatálnom období. V tomto období je mozog vysoko plastický, čo umožňuje predísť vývoju ďalších patológií. Pri perinatálnej encefalopatii spôsobenej hypoxiou v období tehotenstva alebo pri pôrode možno podávaním aminokyselín v ranom období dosiahnuť veľmi výrazné účinky a zlepšenie (zníženie spasticity, výrazné zlepšenie rovnováhy, minimalizácia asymetrického vývoja) –  k efektu dochádza v 95 % prípadov. Kombinácia aminokyselinovej liečby a rehabilitácie tak zásadným spôsobom ovplyvňuje ďalší vývoj dieťaťa.
 

4/ 5
(9 voites)Online konzultace
2
Október
Rezervované
3
Október
Rezervované
5
Október
Rezervované
9
Október
Objednanie(1)
 • 15:30 - 16:00 Objednanie
 • 10
  Október
  Objednanie(1)
 • 16:00 - 16:30 Objednanie
 • 12
  Október
  Objednanie(3)
 • 13:00 - 13:30 Objednanie
 • 13:30 - 14:00 Objednanie
 • 14:00 - 14:30 Objednanie
 • 16
  Október
  Objednanie(2)
 • 15:00 - 15:30 Objednanie
 • 15:30 - 16:00 Objednanie
 • 23
  Október
  Rezervované
  Vyhradiť termín:
  • Taliansko
   Roma

   Best Western Plus Hotel Universo

   Via P. Amedeo 5/b
   21
   Október
   Objednanie(2)
   • 12:45 - 13:30 Objednanie
   • 15:00 - 15:45 Objednanie
  • Polsko
   Kraków

   Hotel Wilga

   ul. Przedwiośnie 16 30-502 Kraków www.hotelwilgakrakow.pl
   2
   December
   Objednanie(3)
   • 09:00 - 09:45 Objednanie
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Objednanie
  Tel: +420 778 071 578