Downov syndróm


Skúsenosti nášho centra s liečbou aminokyselinovými komplexmi ukazujú výrazné zlepšenie u nasledujúcich vrodených syndrómov:

 • Downov syndróm
 • Angelmanov syndróm
 • Syndróm fragilného chromozómu X
 • Rettov syndróm 

Downov syndróm

Deti s Downovým syndrómom sú veľmi odlišné vo svojom vývoji, predovšetkým vo vývoji kognitívnych funkcií, v rečových a komunikačných schopnostiach. Odhadnúť u dojčaťa alebo batoľaťa, ako sa bude konkrétny chlapec alebo dievča vyvíjať, je však veľmi ťažké. 

Postihnutie mentálneho vývoja a kognitívnych funkcií je vo väčšine prípadov veľmi závažné a predurčuje tak nepriaznivý vývoj dieťaťa. Mnoho detí sa nikdy nenaučí hovoriť, sú schopné iba obmedzene komunikovať a interagovať s ostatnými ľuďmi vrátane najbližších členov rodiny. Chlapci a dievčatá s Downovým syndrómom bývajú v detskom aj v dospelom veku obvykle závislí od starostlivosti rodiny a okolia. 

Podávanie aminokyselín u detí s Downovým syndrómom má pozitívny vplyv na celkový vývoj, dôležitým faktorom pre prognózu dieťaťa je však vek, keď sa s užívaním aminokyselín začína. Zlepšenie u týchto detí pozorujeme v oblasti kognitívnych funkcií a v komunikačných schopnostiach. Napríklad všetky deti, ktorým sa aminokyseliny podávajú, začínajú rozprávať a svoju reč ďalej zlepšujú. Deti s Downovým syndrómom, ktorým sa aminokyseliny podávajú, chodia do škôlky a do školy s ostatnými zdravými deťmi a vyvíjajú sa fyzicky a intelektuálne veľmi podobne ako ich vrstovníci bez tohto postihnutia. V mnohých prípadoch je u detí s Downovým syndrómom po podávaní aminokyselín menej zreteľný výraz tváre typický pre toto postihnutie. 

Napríklad mladík Paolo (12 rokov) z Talianska chodí do normálnej školy, má mnoho koníčkov, najprv sa venoval džudu, teraz sa venuje gymnastike. Celkove je fyzicky veľmi zdatný a má dobré výsledky v škole.
 

5/ 5
(6 voites)

Konzultácie:

Slovenskosk

Skúsenosti nášho centra s liečbou aminokyselinovými komplexmi ukazujú výrazné zlepšenie u nasledujúcich vrodených syndrómov:

 • Downov syndróm
 • Angelmanov syndróm
 • Syndróm fragilného chromozómu X
 • Rettov syndróm 

Downov syndróm

Deti s Downovým syndrómom sú veľmi odlišné vo svojom vývoji, predovšetkým vo vývoji kognitívnych funkcií, v rečových a komunikačných schopnostiach. Odhadnúť u dojčaťa alebo batoľaťa, ako sa bude konkrétny chlapec alebo dievča vyvíjať, je však veľmi ťažké. 

Postihnutie mentálneho vývoja a kognitívnych funkcií je vo väčšine prípadov veľmi závažné a predurčuje tak nepriaznivý vývoj dieťaťa. Mnoho detí sa nikdy nenaučí hovoriť, sú schopné iba obmedzene komunikovať a interagovať s ostatnými ľuďmi vrátane najbližších členov rodiny. Chlapci a dievčatá s Downovým syndrómom bývajú v detskom aj v dospelom veku obvykle závislí od starostlivosti rodiny a okolia. 

Podávanie aminokyselín u detí s Downovým syndrómom má pozitívny vplyv na celkový vývoj, dôležitým faktorom pre prognózu dieťaťa je však vek, keď sa s užívaním aminokyselín začína. Zlepšenie u týchto detí pozorujeme v oblasti kognitívnych funkcií a v komunikačných schopnostiach. Napríklad všetky deti, ktorým sa aminokyseliny podávajú, začínajú rozprávať a svoju reč ďalej zlepšujú. Deti s Downovým syndrómom, ktorým sa aminokyseliny podávajú, chodia do škôlky a do školy s ostatnými zdravými deťmi a vyvíjajú sa fyzicky a intelektuálne veľmi podobne ako ich vrstovníci bez tohto postihnutia. V mnohých prípadoch je u detí s Downovým syndrómom po podávaní aminokyselín menej zreteľný výraz tváre typický pre toto postihnutie. 

Napríklad mladík Paolo (12 rokov) z Talianska chodí do normálnej školy, má mnoho koníčkov, najprv sa venoval džudu, teraz sa venuje gymnastike. Celkove je fyzicky veľmi zdatný a má dobré výsledky v škole.
 

5/ 5
(6 voites)
Online konzultácia
 • Pohodlné pre pacienta.
 • Nie je potrebné cestovať, šetríte čas aj peniaze.
 • Po online konzultácii s naším lekárom sa môžete rozhodnúť, či je liečba aminokyselinami pre Vás vhodná.
 • Môžete si objednať naše aminokyselinové preparáty, ktoré Vám zašleme obratom.
Dohodnite si schôdzkuPrvá konzultácia je bezplatná

Zápis na konzultáciu

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, 9.00 – 17.00 h

Tel: +420 251 562 322
Fax: +420 251 562 322