Aminokyselinová liečba

Detský autizmus

Aminokyselinové preparáty sa môžu podávať deťom s rôznymi variantmi detského autizmu a stupňa postihnutia. Pri liečbe aminokyselinovými preparátmi...

ďalšie údaje

Epilepsia

Účinnosť podávania aminokyselinových preparátov u chorých na epilepsiu je komplexný. Podávanie aminokyselín je veľmi účinné na paroxyzmálnu aj...

ďalšie údaje

Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou

ADHD je porucha vývoja nervového systému, ktorá sa prejavuje rôzne vyjadrenou poruchou pozornosti (nepozornosťou), hyperaktivitou a impulzivitou, ktoré...

ďalšie údaje

Vývojová dysfázia, oneskorený psychický vývoj a vývoj reči

Liečba aminokyselinami prináša výborné výsledky u detí s vývojovou dysfáziou, oneskoreným psychickým vývojom a vývojom reči s rôznou...

ďalšie údaje

Detská mozgová obrna (DMO)

Pri detskej mozgovej obrne (DMO) ‒ účinnosť aminokyselinových preparátov Účinnosť aminokyselinových preparátov pri detskej mozgovej obrne (DMO) Detská...

ďalšie údaje

Downov syndróm

Deti s Downovým syndrómom sú veľmi odlišné vo svojom vývoji, predovšetkým vo vývoji kognitívnych funkcií, v rečových a...

ďalšie údaje

Cievne mozgové príhody a traumy hlavy

Účinnosť aminokyselinových preparátov pri cievnych mozgových príhodách (CMP) a traumách hlavy. U tejto širokej skupiny chorých s rôznou...

ďalšie údaje

Rehabilitácia

Pri neurologických ochoreniach sa často vyskytujú rôzne druhy parézie (vysoký alebo nízky svalový tonus, porucha rovnováhy a pod.)....

ďalšie údaje