Aminokyselinová liečba


Detská mozgová obrna (DMO)

Pri detskej mozgovej obrne (DMO) ‒ účinnosť aminokyselinových preparátov Účinnosť aminokyselinových preparátov pri detskej mozgovej obrne (DMO) Detská mozgová obrna (DMO) je trvalé chronické postihnutie definované poruchou pohyblivosti následkom poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu v období pred pôrodom.
ďalšie údaje

Detský autizmus

Aminokyselinové preparáty sa môžu podávať deťom s rôznymi variantmi detského autizmu a stupňa postihnutia. Pri liečbe aminokyselinovými preparátmi možno pozorovať zlepšenie vnímania, rozširuje sa komunikácia autistov s okolím, objavuje sa uvedomenie si seba samého, okolia a ich vzájomného vzťahu, zlepšuje sa reč, jej plynulosť a jej využitie v komunikácii.
ďalšie údaje

Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou

ADHD je porucha vývoja nervového systému, ktorá sa prejavuje rôzne vyjadrenou poruchou pozornosti (nepozornosťou), hyperaktivitou a impulzivitou, ktoré sú však neadekvátne veku. Kým u malého dieťaťa je normálne, že pozornosť dlhšie neudrží, u väčšieho dieťaťa, ktoré chodí do školy, sa predpokladá, že bude pozorne sledovať vyučovanie.
ďalšie údaje

Downov syndróm

Deti s Downovým syndrómom sú veľmi odlišné vo svojom vývoji, predovšetkým vo vývoji kognitívnych funkcií, v rečových a komunikačných schopnostiach. Odhadnúť u dojčaťa alebo batoľaťa, ako sa bude konkrétny chlapec alebo dievča vyvíjať, je však veľmi ťažké.
ďalšie údaje

Epilepsia

Účinnosť podávania aminokyselinových preparátov u chorých na epilepsiu je komplexný. Podávanie aminokyselín je veľmi účinné na paroxyzmálnu aj psychopatologickú zložku epilepsie. Najmä u detí s výskytom epilepsie sú dôležité účinky na psychopatologickú zložku, vplyv opakovaných epileptických záchvatov môže mať vážne následky na vývoj dieťaťa.
ďalšie údaje

Cievne mozgové príhody a traumy hlavy

Účinnosť aminokyselinových preparátov pri cievnych mozgových príhodách (CMP) a traumách hlavy. U tejto širokej skupiny chorých s rôznou neurologickou symptomatikou možno dosiahnuť výborné výsledky najmä pri včasnom podaní po inzulte.
ďalšie údaje

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)

Amyotrofická laterálna skleróza – ALS (alebo choroba motoneurónov) je závažné progresívne degeneratívne ochorenie nervového systému. Stredná doba prežitia s týmto ochorením je tri až päť rokov, zhruba v 10 % prípadov má amyotrofická laterálna skleróza mierny priebeh a život pacienta môže byť aj dlhší.
ďalšie údaje

Rehabilitácia

Pri neurologických ochoreniach sa často vyskytujú rôzne druhy parézie (vysoký alebo nízky svalový tonus, porucha rovnováhy a pod.). Pri rôznych formách rehabilitácie odporúčame zároveň podávať aminokyselinové preparáty, ktoré zrýchľujú účinnosť rehabilitácie.
ďalšie údaje

Vývojová dysfázia, oneskorený psychický vývoj a vývoj reči s rôznou etiológiou

Liečba aminokyselinami prináša výborné výsledky u detí s vývojovou dysfáziou, oneskoreným psychickým vývojom a vývojom reči s rôznou etiológiou.
ďalšie údaje

Centrum aminokyselinovej liečby

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, 9.00 – 17.00 h

 WhatsApp +420 778 071 578Kořenského 1045/9, 150 00 Praha 5
+420 778 071 578,
info@amino-cure.eu

© 2021 www.aminocure.sk - Aminokyselinová liečba - Aminocure.sk - Aminokyselinová liečba