Príklady z našej praxe


Tobiáš
Detská mozgová obrna (DMO) 2 roky
Tobiáš prišiel s rodičmi do našej ambulancie, keď mal 2 roky. Najväčší problém bol, že nemohol chodiť, padal na chrbát a rodičia ho museli neustále držať.
Naďa
Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou 4.5 roka
Naďa má 4,5 roka, trpí mikrocefáliou, spomalením vývoja, ADHD a je celkovo hyperaktívna. Aminokyseliny užíva šesť mesiacov a rodičia sú nadšení.
Jakub
Detská mozgová obrna (DMO) 2 roky
Jakub má v súčasnosti 2 roky, je to veľmi pokojný, dobrý a šikovný chlapec, ktorý sa živo zaujíma o všetko, čo ho obklopuje. Keď k nám Jakub s mamičkou prvýkrát prišiel, mal štrnásť mesiacov a bol vývojovo spomalený.
Eva
Epilepsia

Eva

Poľsko
13 měsíců
Keď sa Eva narodila s poškodením mozgu, lekári jej nedávali veľa šancí. Dnes má trinásť mesiacov. Pred polrokom, keď sa dostala do nášho centra, bola fyzicky zaostalá a slabá, neudržala hlavičku a nemala vyvinutý sací reflex.