Detská mozgová obrna (DMO)

Titulná stránka Aminokyselinová liečba Detská mozgová obrna (DMO)


Pri detskej mozgovej obrne (DMO) ‒ účinnosť aminokyselinových preparátov 

Účinnosť aminokyselinových preparátov pri detskej mozgovej obrne (DMO)
Detská mozgová obrna (DMO) je trvalé chronické postihnutie definované poruchou pohyblivosti následkom poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu v období pred pôrodom. Podávanie aminokyselín u dieťaťa s DMO pôsobí komplexne a pomáha vyrovnať sa s deficitom vzniknutom na základe perinatálneho poškodenia. Aminokyseliny sú prirodzenou súčasťou organizmu a majú mnoho regulačných funkcií. Stimulujú neurogenézu v poškodenom centrálnom nervovom systéme, aktivujú spiace nervové bunky, zasahujú do regulačných procesov na bunkovej úrovni, pomáhajú využívať rezervy organizmu, a tak obnoviť alebo zlepšiť deficit pri postihnutí detskou mozgovou obrnou počas pôrodu alebo do jedného roka veku dieťaťa. Môže byť sprevádzaná poruchou mentálneho vývoja alebo poruchou vývoja reči a epileptickými záchvatmi.

Aminokyselinové komplexy u detí s DMO zlepšujú:

 • svalový tonus, spasticitu, rovnováhu a koordináciu pohybov
 • vývoj reči a intelektu (pri poruchách reči, spomalení vývoja a retardácii)
 • výrazne zrýchľujú priebeh rehabilitácie pri vysokom alebo nízkom svalovom tonuse, spasticite.

Aminokyseliny sú účinné pri všetkých formách detskej mozgovej obrny. Najlepšie výsledky terapie aminokyselinovými preparátmi dosahujeme pri spastickej diplégii ako podtypu detskej mozgovej obrny (DMO). Prvé náznaky zlepšenia – zníženie spasticity – možno pozorovať po niekoľkých dňoch podávania aminokyselinových preparátov. Po niekoľkých týždňoch sa zlepšuje jemná i hrubá motorika, rozsah pohybu a svalový tonus. Malé dieťa začne robiť prvé kroky, zlepšuje sa rovnováha a chôdza, staršie deti lepšie ovládajú jemnú motoriku, môžu písať a kresliť, pracovať na počítači.

Veľmi účinné sú aminokyseliny aj pri hyperkinetickej forme detskej mozgovej obrny. Hyperkinetická forma detskej mozgovej obrny je jednou z foriem, ktorú je ťažké ovplyvniť rehabilitáciou.
Aminokyseliny ovplyvňujú motorické hyperkinetické príznaky priamo a pôsobia ich redukciu aj nepriamo ‒ ovplyvnením psychiky. Je všeobecne známe, že emočné napätie hyperkinetické prejavy zhoršuje, o to viac v situácii, keď sú prítomní ďalší ľudia a dieťa s hyperkinetickými prejavmi detskej mozgovej obrny má vykonávať určitú činnosť. Aminokyseliny znižujú emočné napätie a chorému pomáhajú celkovo sa upokojiť, zároveň aj priamo pomáhajú zmenšiť rozsah a silu mimovoľných pohybov.

Príkladom takého klienta je Alexej. Dnes pätnásťročný chlapec užíval aminokyseliny po dobu jedného roka a dosiahol zlepšenie v motorických prejavoch a rečových schopnostiach. U Alexeja výrazne ustúpila dysartria a aj učitelia v škole si všimli celkovo výrazné zlepšenie reči. Zlepšila sa aj jemná motorika, ktorá Alexejovi bránila pri bežných školských činnostiach, pri písaní a práci na počítači. Dnes môže pohodlne ovládať počítač a pomocou neho plniť školské úlohy.

Existuje niekoľko typov detskej mozgovej obrny (DMO), ktoré sa líšia svojimi príznakmi a liečbou:

 • spastická diplégia detskej mozgovej obrny (DMO)
 • hemiparetická forma detskej mozgovej obrny (DMO)
 • atonicko-ataktická forma detskej mozgovej obrny (DMO)
 • hyperkinetická forma detskej mozgovej obrny (DMO)
 • a ďalšie formy detskej mozgovej obrny (DMO)

Každá forma sa vyznačuje špecifickou symptomatikou, pre ktorú sa určuje špecifická kombinácia aminokyselinových preparátov na liečbu detskej mozgovej obrny (DMO). 
Väčšina bežne používaných medikamentóznych i nemedikamentóznych metód liečby chorých na detskú mozgovú obrnu (DMO) poskytuje iba dočasný efekt v priebehu liečby a zameriava sa predovšetkým na zníženie spasticity /Napr. terapia Baclofenom, intramuskulárna aplikácia botulotoxínu, masáže, fyzioterapia/. 
Naproti tomu pri podávaní aminokyselinových preparátov pri detskej mozgovej obrne (DMO) dochádza k trvalému efektu a aj po skončení podávania aminokyselinových komplexov pozorujeme ďalšie zlepšenie chorého na detskú mozgovú obrnu (DMO).  

Poruchy zraku pri detskej mozgovej obrne (DMO)

Častým problémom pri detskej mozgovej obrne (DMO) je patológia zraku rôzneho rozsahu. Pri podávaní aminokyselín možno pozorovať zlepšenie zraku po dvoch až troch mesiacoch. Pri amauróze spôsobenej atrofiou optického nervu dochádza k zlepšeniu vo všetkých prípadoch. Po niekoľkých mesiacoch podávania sa zlepšuje nystagmus, ptóza, zväčšuje sa amplitúda a rozsah očného bulbu, pri strabizme sa zmenšuje uhol o 5 – 20 stupňov. Tieto účinky vedú k možnosti fixácie zraku a binokulárnemu videniu, a tak k zlepšeniu jedného z významných postihnutí chorých na detskú mozgovú obrnu (DMO).
 

5/ 5
(8 voites)Online konzultace
 • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Objednanie
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Objednanie
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Objednanie
  15:00 - 16:00 Objednanie
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Rezervované
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
  • 08:00 - 09:00 Rezervované
 • 09:00 - 10:00 Rezervované
 • 10:00 - 11:00 Rezervované
 • 11:00 - 12:00 Rezervované
 • 12:00 - 13:00 Rezervované
 • 13:00 - 14:00 Rezervované
 • 14:00 - 15:00 Rezervované
 • 15:00 - 16:00 Rezervované
 • 16:00 - 17:00 Objednanie
 • 17:00 - 18:00 Rezervované
 • 18:00 - 19:00 Rezervované
 • Vyhradiť termín:
  • Germany
   München

   Maritim Hotel

   Goethestraße 7, 80336 München
   1
   Október
   Objednanie(5)
   • 08:15 - 09:00 Rezervované
   • 09:00 - 09:45 Rezervované
   • 09:45 - 10:30 Objednanie
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Rezervované
   • 12:00 - 12:45 Objednanie
   • 12:45 - 13:30 Objednanie
   • 13:30 - 14:15 Objednanie
   • 14:15 - 15:00 Rezervované
   • 15:00 - 15:45 Rezervované
   • 15:45 - 16:30 Rezervované
   • 16:30 - 17:15 Rezervované
   • 17:15 - 18:00 Rezervované
   • 18:00 - 18:45 Rezervované
  • Italy
   Roma

   Best Western Plus Hotel Universo

   Via P. Amedeo 5/b
   25
   Septembra
   Objednanie(1)
   • 08:15 - 09:00 Rezervované
   • 09:00 - 09:45 Rezervované
   • 09:45 - 10:30 Rezervované
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Rezervované
   • 12:00 - 12:45 Rezervované
   • 12:45 - 13:30 Rezervované
   • 13:30 - 14:15 Rezervované
   • 14:15 - 15:00 Rezervované
   • 15:00 - 15:45 Rezervované
   • 15:45 - 16:30 Rezervované
   • 16:30 - 17:15 Rezervované
   • 17:15 - 18:00 Rezervované
   • 18:00 - 18:45 Rezervované
   26
   Septembra
   Objednanie(2)
   • 08:15 - 09:00 Rezervované
   • 09:00 - 09:45 Rezervované
   • 09:45 - 10:30 Rezervované
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Rezervované
   • 12:00 - 12:45 Objednanie
   • 12:45 - 13:30 Rezervované
   • 13:30 - 14:15 Rezervované
   • 14:15 - 15:00 Rezervované
   • 15:00 - 15:45 Rezervované
   • 15:45 - 16:30 Rezervované
   • 16:30 - 17:15 Rezervované
   • 17:15 - 18:00 Rezervované
   • 18:00 - 18:45 Rezervované
  • Poland
   Kraków

   Hotel Wilga Kraków

   ul. Przedwiośnie 16 30-502 Kraków www.hotelwilgakrakow.pl
   10
   Septembra
   Objednanie(1)
   • 08:15 - 09:00 Rezervované
   • 09:00 - 09:45 Rezervované
   • 09:45 - 10:30 Rezervované
   • 10:30 - 11:15 Rezervované
   • 11:15 - 12:00 Rezervované
   • 12:00 - 12:45 Rezervované
   • 12:45 - 13:30 Rezervované
   • 13:30 - 14:15 Objednanie
   • 14:15 - 15:00 Rezervované
   • 15:00 - 15:45 Rezervované
   • 15:45 - 16:30 Rezervované
   • 16:30 - 17:15 Rezervované
   • 17:15 - 18:00 Rezervované
   • 18:00 - 18:45 Rezervované
   11
   Septembra
   Objednanie(5)
   • 08:15 - 09:00 Rezervované
   • 09:00 - 09:45 Rezervované
   • 09:45 - 10:30 Objednanie
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Objednanie
   • 12:00 - 12:45 Objednanie
   • 12:45 - 13:30 Objednanie
   • 13:30 - 14:15 Rezervované
   • 14:15 - 15:00 Rezervované
   • 15:00 - 15:45 Rezervované
   • 15:45 - 16:30 Rezervované
   • 16:30 - 17:15 Rezervované
   • 17:15 - 18:00 Rezervované
   • 18:00 - 18:45 Rezervované
  Tel: +420 778 071 578

  Centrum aminokyselinovej liečby

  Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, 9.00 – 17.00 h

   WhatsApp +420 778 071 578  Kořenského 1045/9, 150 00 Praha 5
  +420 778 071 578,
  info@amino-cure.eu

  © 2021 www.aminocure.sk - Aminokyselinová liečba - Aminocure.sk - Aminokyselinová liečba