Možnosti využitia aminokyselín


Výhoda našich aminokyselín je v tom, že sa môžu podávať doma a bezpečne po dlhý čas. Na rozdiel od farmaceutík chemického pôvodu sú aminokyselinové preparáty čisto prírodné látky, preto nemajú prakticky žiadne nežiaduce účinky.

  • Spomalenie mentálneho vývoja a rečových porúch ‒ účinnosť aminokyselinových preparátov
  • Spomalenie mentálneho vývoja a rečových porúch
  • Účinnosť aminokyselinových preparátov pri spomalení mentálneho vývoja a rečových poruchách

Pri liečbe detí so spomalením mentálneho vývoja, poruchou reči a oligofréniou rôznej etiológie a rôzneho stupňa postihnutia je podávanie aminokyselinových preparátov veľmi účinné bez ohľadu na stupeň postihnutia.

Výsledky vyšetrení ukazujú, že u detí s oligofréniou sa po podávaní aminokyselinových komplexov zvyšuje rýchlosť senzoricko-motorických reakcií, zlepšuje sa im krátkodobá zraková a sluchová pamäť, zlepšuje schopnosť spontánneho vnímania, vyvíja sa jemná motorika rúk. Vyvíjajú sa u nich vyššie mozgové funkcie, ako je vnímavosť a predstavivosť, čo vedie k vývoju abstraktne-logických foriem myslenia, tzn. zvýšenia úrovne intelektu.

Okrem toho možno pozorovať pokles intenzity neurotických porúch a psychoemocionálneho napätia, normalizuje sa u nich správanie.

U detí so syndrómom deficitu vnímania a pozornosti s hyperaktivitou možno už po prvej až druhej liečebnej kúre pozorovať zníženie hyperaktivity, normalizáciu správania, zvýšenie koncentrácie vnímania. 

Čím mladšie dieťa, tým rýchlejšie možno dosiahnuť pozitívny efekt, zvyšuje sa tak možnosť sociálnej a psychologickej adaptácie dieťaťa.
Existuje skupina detí s problémami správania doma a v škole, ktoré sú ťažko vzdelávateľné, ale pri lekárskom vyšetrení sa nepreukáže organická patológia CNS. Tieto deti majú zlé výsledky v škole, nie sú schopné sa prispôsobiť štandardným vzdelávacím podmienkam, pozoruje sa u nich nepozornosť a „neposednosť“, majú zníženú schopnosť zapamätania a ľahko sa unavia. Tieto zmeny sa môžu objaviť aj u detí, ktoré boli predtým bezproblémové v správaní aj v učení. Príčinou môže byť zvýšená záťaž, vystavenie stresovým situáciám, čím dôjde k manifestácii poruchy. 

Terapia aminokyselinovými preparátmi pomáha deťom s oligofréniou, avšak u prakticky zdravých detí pôsobia oveľa účinnejšie a rýchlejšie. 

U detí, u ktorých sa uvažuje o možnosti preradenia do zvláštnej školy, môže podľa našich skúseností podávanie aminokyselín umožniť väčšine z nich zvládnuť učivo v bežnej škole.