Vyhradiť termín


Online konzultace (08.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

08 July
Wednesday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Objednanie
10:30 - 11:15
Objednanie
11:15 - 12:00
Objednanie
12:00 - 12:45
Objednanie
12:45 - 13:30
Rezervované
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Rezervované
15:00 - 15:45
Rezervované
15:45 - 16:30
Rezervované
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

Online konzultace (13.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

13 July
Monday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Rezervované
11:15 - 12:00
Rezervované
12:00 - 12:45
Rezervované
12:45 - 13:30
Rezervované
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Objednanie
15:00 - 15:45
Objednanie
15:45 - 16:30
Rezervované
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

Online konzultace (15.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

15 July
Wednesday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Objednanie
11:15 - 12:00
Objednanie
12:00 - 12:45
Objednanie
12:45 - 13:30
Objednanie
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Rezervované
15:00 - 15:45
Rezervované
15:45 - 16:30
Rezervované
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

On-line konzultácie (20.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

20 July
Monday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Rezervované
11:15 - 12:00
Rezervované
12:00 - 12:45
Rezervované
12:45 - 13:30
Rezervované
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Rezervované
15:00 - 15:45
Objednanie
15:45 - 16:30
Objednanie
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

Online konzultace (22.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

22 July
Wednesday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Objednanie
11:15 - 12:00
Objednanie
12:00 - 12:45
Objednanie
12:45 - 13:30
Objednanie
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Rezervované
15:00 - 15:45
Rezervované
15:45 - 16:30
Rezervované
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

Online konzultace (27.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

27 July
Monday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Rezervované
11:15 - 12:00
Rezervované
12:00 - 12:45
Rezervované
12:45 - 13:30
Rezervované
13:30 - 14:15
Objednanie
14:15 - 15:00
Objednanie
15:00 - 15:45
Objednanie
15:45 - 16:30
Objednanie
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

Online konzultace (29.07)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

29 July
Wednesday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Objednanie
11:15 - 12:00
Objednanie
12:00 - 12:45
Objednanie
12:45 - 13:30
Objednanie
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Rezervované
15:00 - 15:45
Rezervované
15:45 - 16:30
Rezervované
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

Online konzultace (03.08)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

03 August
Monday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Rezervované
11:15 - 12:00
Rezervované
12:00 - 12:45
Rezervované
12:45 - 13:30
Rezervované
13:30 - 14:15
Objednanie
14:15 - 15:00
Objednanie
15:00 - 15:45
Objednanie
15:45 - 16:30
Objednanie
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované

On-line konzultácie (05.08)

pres SKYPE - info@amino-cure.eu nebo Hangout

05 August
Wednesday
08:15 - 09:00
Rezervované
09:00 - 09:45
Rezervované
09:45 - 10:30
Rezervované
10:30 - 11:15
Objednanie
11:15 - 12:00
Objednanie
12:00 - 12:45
Objednanie
12:45 - 13:30
Objednanie
13:30 - 14:15
Rezervované
14:15 - 15:00
Rezervované
15:00 - 15:45
Rezervované
15:45 - 16:30
Rezervované
16:30 - 17:15
Rezervované
17:15 - 18:00
Rezervované
18:00 - 18:45
Rezervované